Sebastiaan Vertaalservice; deskundig beëdigd vertaler met een persoonlijke aanpak

Heeft u een vertaling Frans nodig die niet alleen inhoudelijk en taalkundig correct is, maar ook de juiste toon treft? Bij Sebastiaan Vertaalservice bent u aan het juiste adres!

Ik lever vertalingen vanuit mijn vertaalbureau die voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan vertalers die staan ingeschreven in het Register van beëdigde tolken en vertalers. Om dit te bereiken vindt er altijd nauw overleg met u plaats. U kunt er daarom op vertrouwen dat uw tekst in goede handen is en rekenen op een professionele, betrouwbare service van mijn vertaalbureau.

Vertalingen Frans-Nederlands of vertalingen Nederlands-Frans; professioneel en eigentijds!

Zo verzorg ik verschillende soorten vertalingen:

  • advertentie, brochure en gebruiksaanwijzingen
  • website
  • boeken
  • vertalingen van bijna alle denkbare documenten

Beëdigde vertalingen:

  • diploma’s, getuigschriften
  • uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie
  • geboorte-,overlijdens-, huwelijksakte
  • paspoort/identiteitskaart
  • rijbewijs
  • gerechtelijke documenten: beschikking, vonnis, gedingstukken

Indien gewenst, zorg ik ervoor dat de beëdigde vertaling wordt voorzien van een apostille.

Ander type vertaling of meer informatie?

Voor elk type vertaling kunt u een aanvraag doen. Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op. Naast vertalingen kunt u ook al vertaalde documenten door mij laten proeflezen of reviseren. Wilt u Frans leren of uw kennis van het Frans verbeteren, dan kunt u bij mij ook privélessen en/of ondersteunende bijlessen volgen.

Liever telefonisch contact, bel dan met: 06-27621462.