Vertalingen

Sebastiaan Vertaalservice Frans, professioneel met een persoonlijke aanpak

Heeft u een vertaling Frans nodig die niet alleen inhoudelijk en taalkundig correct is, maar ook de juiste toon treft? Bij Sebastiaan Vertaalservice Frans bent u aan het juiste adres!

Ik lever vertalingen die voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan vertalers die staan ingeschreven in het register van beëdigde vertolkers en vertalers. Om dit te bereiken vindt daarom altijd nauw overleg met u plaats. U kunt er daarom van op aan dat uw tekst in goede handen is en rekenen op een professionele, betrouwbare service.

 

Vertalingen Frans-Nederlands of vertalingen Nederlands-Frans: professioneel en eigentijds!

Zo verzorg ik verschillende soorten vertalingen: 

 • advertentie, brochure en gebruiksaanwijzingen

 • website

 • boeken

 • vertalingen van bijna alle denkbare documenten

 

Beëdigde vertalingen:

 • diploma’s, getuigschriften

 • uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie

 • geboorte-,overlijdens-, huwelijksakte

 • paspoort/identiteitskaart

 • rijbewijs

 • gerechtelijke documenten: beschikking, vonnis, gedingstukken

 • notariële akten

 

Indien gewenst, zorg ik ervoor dat de beëdigde vertaling wordt voorzien van een apostille. Een apostille is een stempel (of sticker) van de rechtbank op een officieel document, die aantoont dat de handtekening op het document echt is en dat de beëdigd vertaler staat ingeschreven bij de rechtbank.

 Wilt u een aanvraag doen voor een vertaling, neem dan via de contactpagina contact met mij op. Liever van tevoren telefonisch contact? Ook dat kan, belt u dan met: 06-27621462