Privacyverklaring

Gegevens van de onderneming

Ik ben Bas Klievik. Mijn bedrijf heet “Sebastiaan Vertaalservice”. Het is gevestigd aan de Hengelosestraat 118, 7572 BS te Oldenzaal. Het is bereikbaar onder telefoonnummer 0031 6 27 62 14 62 of via e-mail: info@sebastiaan-vertaalservice.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt de onderneming?

Ik verwerk de volgende gegevens:

  • Uw naam en/of de naam van uw bedrijf;
  • Uw adres en/of het adres van uw bedrijf;
  • Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf;
  • Eventuele persoonsgegevens die staan vermeld in de documenten die ik in uw opdracht moet verwerken (geboorteaktes, trouwaktes, etc.) in het geval van een beëdigde vertaling.

Doel van het verwerken van de gegevens

Ik heb deze gegevens nodig voor het verstrekken van offertes, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor vertaaldiensten, taaltrainingen, e.d. en het voeren van de administratie.

Wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens

Ik heb deze gegevens nodig voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld:

  • Factureren is wettelijk verplicht, dus moet ik uw facturen bewaren;
  • Het e-mailadres van een bedrijf bijhouden is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • Vertaalde documenten bewaren kan nodig zijn voor mijn bedrijfsvoering, of is mogelijk in uw  belang Indien u later een extra exemplaar nodig blijkt te hebben.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw gegevens zolang wij een zakelijke relatie onderhouden, maar minimaal zolang als dat wettelijk verplicht is. Wanneer u hebt aangegeven geen gebruik meer te willen maken van mijn diensten, vernietig ik uw gegevens, tenzij dat niet mag volgens de wet of wanneer ik die nodig heb voor een juridische procedure.

Manier van opslaan van de gegevens

Uw gegevens staan opgeslagen op mijn computer. Deze is fatsoenlijk beveiligd door middel van een firewall en commerciële antivirussoftware.

Delen van de gegevens

Ik deel uw gegevens niet met derden. De enige uitzondering zijn overheidsinstanties wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben. Bijvoorbeeld voor mijn aangifte omzetbelasting en intracommunautaire prestaties.

Klachten

Als u twijfels heeft over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, neemt u dan contact met mij op. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in Nederland of het land waar u woont.

Uw gegevenstoegangsrechten

U kunt op elk moment dat u dat wilt uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Ik zal uw gegevens dan onmiddellijk verwijderen. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren.

Inzien van gegevens U kunt me op elk moment vragen welke gegevens ik van u heb opgeslagen. Ik reageer dan zo spoedig mogelijk als voor mij haalbaar is.

Wijzigen van gegevens

U kunt mij op elk moment vragen uw gegevens te wijzigen. Ik voldoe daar zo spoedig mogelijk aan als voor mij haalbaar is. Meestal is dit dezelfde of volgende dag, tenzij u me het verzoek in het weekend, in de vakantie of tijdens een andere periode van afwezigheid stuurt.

Verwijderen van gegevens

U kunt mij op elk moment vragen uw gegevens te verwijderen. Ik reageer dan zo spoedig mogelijk als voor mij haalbaar is. Meestal is dit dezelfde of volgende dag, tenzij u me het verzoek in het weekend, in de vakantie of tijdens een andere periode van afwezigheid stuurt. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren. Wanneer ik daadwerkelijk uw gegevens verwijder, hangt af van eventuele wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld als ik een opdracht voor u heb uitgevoerd, maar de verdiensten daaruit nog niet bij de belasting heb opgegeven. Of als de belastingaanslag over het jaar waarin ik de opdracht heb uitgevoerd, nog niet definitief is. In de tussentijd zal ik dan echter uw gegevens niet meer verwerken, anders dan voor het betreffende wettelijke doel.

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon voor privacy- en gegevensbescherming

De persoon die binnen mijn bedrijf verantwoordelijk is voor privacy- en gegevensbescherming ben ik zelf: Bas Klievik. Mijn contactgegevens zijn gelijk aan die van mijn bedrijf (zie boven).